Automobilska industrija

Industrijske dizalice su nezamenljiva oprema za dizanje u automobilskoj industriji.

Dizalice se takođe koriste u proizvodnji;
– akomulatora
– baterija
– unutrašnjih obloga (sedišta)
– svetla / farova

Takođe se često koriste u održavanju alata i montaži čeličnih segmenata samog motornog vozila.

Najčešći industrijske dizalice su:
– mosna dizalica do 40t (alatnica), obično sa dva vitla za okretanje alata
– konzolna dizalica do 1t (manji motori i akumulatori)
– laka dizalica ili nekoliko lakih dizalica na jednoj pruzi (montažne linije)

Automobilska industrija