Servis i rezervni delovi

Pored dizalica sa opremom SWF Krantechnik GmbH, servisna služba INDENNA takođe može održavati opremu drugih zapadnoevropskih dobavljača/brendova.

Našim kupcima pružamo uslugu dežurstva ili ugovorne uslužne delatnosti.
Neispravnosti možete prijaviti na info@indennakran.rs ili na 011 371 36 58

Usluga na zahtev za popravku kvara na dizalici

Sadrži sledeće korake:

  • defecting; utvrđivanje uzroka i obima kvara,
  • izrada pismenog izveštaja i predloga za otklanjanje kvara,
  • priprema ponude/budžeta za nabavku novih delova,
  • ugradnja novih delova,
  • funkcionalni test dizalice,
  • priprema završnog izveštaja o otklanjanju greške.

Organizovano sopstveno servisno odeljenje
Pored Ljubljane, organizovali smo servisnu podršku u svim našim ekspoziturama u Zagrebu, Gračanici, Beogradu i Skoplju.

Fleksibilnost
Pored sopstvenog osoblja, imamo priliku da angažujemo široku mrežu ugovornih servisera koji su takođe obučeni za održavanje naše opreme.

Visok nivo znanja i dugogodišnje iskustvo
Svi naši serviseri su dodatno obučeni za servisiranje dizalica od dobavljača SWF Krantechnik GmbH i drugih naših partnera i imaju dugogodišnje iskustvo u montaži.

Rezervni delovi;
Tokom godina razvili smo široku mrežu za nabavku originalnih rezervnih delova svih zapadnoevropskih proizvođača opreme za dizanje. Savetujemo kompanije koje imaju sopstvenu službu održavanja u izboru odgovarajućeg rezervnog dela. Prilikom postavljanja upita preporučljivo je poslati sliku, serijski broj dela koji tražite (ako je moguće), godinu lifta i kratak opis. Upite možete slati na info@indennakran.rs