Proizvodnja građevinskog materijala

U proizvodnji građevinskog materijala zastupljene su mosne dizalice svih vrsta, koje se mogu podeliti u dve grupe:

  • tehnološke dizalice za transport i pripremu sirovina
    (Tehnološke mosne dizalice su, na primer, opremljene hvataljkama)
  • Servisne dizalice za potrebe montaže i održavanja opreme

Servisni dizalice su obično monošinske dizalice odnosno monošine sa lančanim ili užadnim vitlom.
Liftovi se često postavljaju na velikim visinama, teško su dostupni i izloženi su visokim temperaturama i prašini. Za ekstremne visine ili za visine preko 40m koriste se užadna vitla specijalnog dizajna.

Često, monošinske dizalice imaju zakrivljenu šinu, jer moraju izbegavati prepreke u zgradi.
Tada se snabdevanje električnom energijom odvija preko zatvorenog kliznog voda.
Za posebno teške uslove rada preporučujemo ugradnju zatvorene kliznog voda sa dodatnim zaptivkama.

Korisna za:

  • proizvodnja kreča
  • proizvodnja gipsa
  • proizvodnja izolacionih materijala
  • betonski poluproizvodi

Cementare i građevinski materijali