Rekonstrukcija

Kod rekonstrukcije dizalica intervenišemo ugradnjom novih komponenti ili promenom glavnih tehničkih karakteristika:

  • povećavamo ili smanjujemo nosivost dizalice
  • povećavamo ili smanjujemo raspon dizalice
  • menjamo radne karakteristike, kao što je brzina vožnje
  • menjamo namenu dizalice zbog premeštanja ili promene procesa proizvodnje
  • menjamo način upravljanja dizalicom
  • menjamo režim vožnje dizalice ili vitla sa frekventnom regulacijom

Razlikujemo delimične i radikalne rekonstrukcije.

U slučaju korenite rekonstrukcije, obavezna je izrada nove projektne dokumentacije i dokumnetacije za izvođenje za novo stanje dizalice.