Proizvodnja i prerada aluminijuma

Mosne dizalice u proizvodnji i preradi aluminijuma spadaju u grupu specijalnih dizalica, koje karakteriše rad u:

    • Veoma zahtevnim uslovima rada
    • Ugrađene su posebne ručke
    • Kontrola dizalica iz kabine
    • Visok nivo automatizacije

U sekundarnoj preradi valjanjem ili ekstrudiranjem aluminijuma, postoje standardne jednogredne mosne dizalice koje se koriste za promenu alata, održavanje mašina i manipulaciju proizvodom.

Proizvodnja i prerada aluminijuma