Građevina

U građevinskoj industriji postoji mnogo proizvodnih procesa za:

 • Betonske montažne elemente
 • Armature za betonske konstrukcije
 • Proizvodnja građevinskog materijala (kreč)
 • Drvene kuće
 • Kontejneri za život
 • Montažni blokovi (kupatila)
 • Proizvodnja gas betona
 • Proizvodnja gipsanih ploča

Pored servisnih dizalica za održavanje opreme, često se ugrađuju i mosne dizalice prilagođene proizvodnom procesu:

 • Ugradnja specijalnih hvataljki (klešta) za manipulaciju proizvodom
 • Visok stepen automatizacije u kontinuiranoj proizvodnji

Dizajn procesnih dizalica zahteva blisku saradnju sa projektantom.
Dizalice uobičajene u ovoj industriji:

 • mosne dizalice
 • jednošinske ( monorail) dizalice

Građevina