Livnice

U livnicama livenog gvožđa, čelika, bronze, obojenih metala i aluminijuma ugrađuju se mosne dizalice koje se mogu podeliti u nekoliko grupa:

  • Dizalice za punjenje podnih peći su uglavnom opremljene elektromagnetima ili hidrauličkim bagerima i uređajima za merenje težine.
  • Dizalice za prenos tečnog metala spadaju u specijalne dizalice i moraju imati dodatne sigurnosne uređaje.
  • Dizalice za rukovanje gotovom robom su obično standardni dizalice.

Posebno područje su pogoni u kojima rade mašine za livenje pod pritiskom.
Dizalice su u ovom slučaju prvenstveno namenjene za održavanje mašina i zamenu alata.
U svim navedenim slučajevima dizalice su izložene teškim uslovima rada usled visokih temperatura i prašine.

Dizalice u livnicama