Tehnička podrška za projektante i arhitekte

Integracija dizalice u objekat je izazovan zadatak za projektante i arhitekte.
Prilikom projektovanja novog objekta ili rekonstrukcije starog objekta nudimo tehničku podršku kroz:

 • saveti o izboru odgovarajuće industrijske dizalice
 • izrada idejnog projekta dizalice i kranske staze
 • proračun opterećenja dizalice na objekat i utrošak električne energije
 • pripremamo ponudu budžeta za investicioni plan

Da bismo olakšali podršku, potrebne su nam sledeće informacije:

 1. građevinski tlocrti zgrade u pdf ili dvg formatu (autocad)
 2. informacije o dizalici: (što više informacija)
 • nosivost
 • namenu i učestalost korišćenja dizalice
 • broj podizanja na pruzi i dužina pruge
 • visina šina, ako se to ne vidi iz podloga
 • lokacija i predviđeno vreme realizacije