Injekciono livenje plastike i gume

Injekciono livenje plastike i gume sve više diktira upotrebu industrijskih dizalica zbog:

  • Alati postaju sve veći
  • Prostor za manipulaciju je sve manji (veće mašine u postojećim objektima)
  • Smanjenje vremena pri promeni alata i samim tim bolje iskorišćenje mašina

Pri rukovanju teškim alatima preporučujemo korišćenje dizalice sa dva vitla, tzv tandem funkcija.
Vreme za okretanje alata je skraćeno, verovatnoća oštećenja alata i mašina je značajno smanjena.

Dizalice uobičajene u ovoj industriji:

  • mosna dizalica do 40 tona
  • jednošinska / monorail dizalica do 5.000 kg
  • portalna dizalica na guranje do 3.200 kg
  • laka mosna dizalica do 2.000 kg

Prerada gume i plastike