Metaloprerađivačka industrija i postrojenja za zavarivanje

Svim postrojenjima za preradu čelika, posebno postrojenjima za zavarivanje, potrebne su industrijske dizalice svih vrsta.

Kapacitet podizanja dizalica zavisi od težine gotovih proizvoda i procesa proizvodnje.

Upotreba dizalica je posebno pogodna za sledeće procedure:

  • istovar i manipulacija ulaznih poluproizvoda (limovi, valjani profili, cevi)
  • konzolne dizalice su posebno pogodne za servisiranje mesta zavarivanja
  • dorada, okretanje dugačkih komada i utovar na transportno sredstvo. Kao pomoćnu opremu koja visi na kuki dizalice isporučujemo magnetne i vakuumske hvataljke.

Bravarima nudimo mogućnost da sami izgrade most dizalice i kransku stazu, na osnovu naših nacrta i kompletne opreme za dizanje, tzv. kran-kit, pod našom kontrolom.

Više o „kran kitu“ možete pročitati na linku /proizvod/kran-kit/ 

Metaloprerađivačka industrija