Kranska staza

Kranska staza

Dobro projektovana i izrađena kranska staza je uslov za bezbednost i funkcionalnost mosne dizalice.
Prilikom integracije industrijske dizalice i kranske staze u objekat nailazimo na:
Novi objekti:
– šine se polažu na betonske grede
– betonski stubovi imaju konzole na koje se montiraju čelične grede
– čelične hale imaju čelične stubove sa konzolama na koje su montirane čelične grede

U starim objektima u kojima nije bilo predviđeno postavljanje kranskih staza, mora se planirati nova noseća konstrukcija sa samostojećim stubovima.
U slučaju većih opterećenja stubova potrebno je napraviti temelje.

Pričvršćivanje šina na podnožje moguće je sa:
– zavarivanjem šina, npr. 50×30, 40×40, 60×40, 70×40, itd.
– korišćenje sistema montaže tipa GANTREKS u kombinaciji sa A šinom

 

Опис

Dobro projektovana i izrađena kranska staza je uslov za bezbednost i funkcionalnost mosne dizalice.
Prilikom integracije industrijske dizalice i kranske staze u objekat nailazimo na:
Novi objekti:
– šine se polažu na betonske grede
– betonski stubovi imaju konzole na koje se montiraju čelične grede
– čelične hale imaju čelične stubove sa konzolama na koje su montirane čelične grede

U starim objektima u kojima nije bilo predviđeno postavljanje kranskih staza, mora se planirati nova noseća konstrukcija sa samostojećim stubovima.
U slučaju većih opterećenja stubova potrebno je napraviti temelje.

Pričvršćivanje šina na podnožje moguće je sa:
– zavarivanjem šina, npr. 50×30, 40×40, 60×40, 70×40, itd.
– korišćenje sistema montaže tipa GANTREKS u kombinaciji sa A šinom

Više fotografija