Oprema za dizanje za EX okruženje

Oprema za dizanje za EX okruženje

Oprema za dizanje za hemijsku i prehrambenu industriju uglavnom je namenjena za:

 • Održavanje opreme
 • Manipulisanje sirovinama u procesima mešanja u big-bagovima ili kontejnerima

 

U rafinerijama, proizvodnji boja i lakova potrebni su dodatni uslovi:

 • Oprema mora biti od nerđajućeg čelika
 • Specijalna maziva u vitlima na biološkoj bazi
 • Oprema za zaštitu od eksplozije prema ATEKS
 • Najčešće se ugrađuju jednošinske i konzolne dizalice sa lančanim vitlima i lake mosne dizalice
Kategorija:

Опис

Oprema za dizanje za hemijsku i prehrambenu industriju uglavnom je namenjena za:

 • Održavanje opreme
 • Manipulisanje sirovinama u procesima mešanja u big-bagovima ili kontejnerima

 

U rafinerijama, proizvodnji boja i lakova potrebni su dodatni uslovi:

 • Oprema mora biti od nerđajućeg čelika
 • Specijalna maziva u vitlima na biološkoj bazi
 • Oprema za zaštitu od eksplozije prema ATEKS
 • Najčešće se ugrađuju jednošinske i konzolne dizalice sa lančanim vitlima i lake mosne dizalice