Uređaji protiv preopterećenja

Uređaji protiv preopterećenja

Svaka dizalica mora imati uređaj protiv preopterećenja koji ograničava maksimalno opterećenje za koje je dizalica dimenzionisana.
Postoje dva ograničenja preopterećenja dizalice:

elektromehanički (deformacija opruge aktivira granični prekidač i podizanje se zaustavlja)
– elektronski (signal sa senzora obaveštava procesor dizalice da je preopterećen i staje)

Kategorija:

Опис

Svaka dizalica mora imati uređaj protiv preopterećenja koji ograničava maksimalno opterećenje za koje je dizalica dimenzionisana.

Postoje dva ograničenja preopterećenja dizalice:

elektromehanički (deformacija opruge aktivira granični prekidač i podizanje se zaustavlja)
– elektronski (signal sa senzora obaveštava procesor dizalice da je preopterećen i staje)

Kao standard, SWF Krantechnik GmbH isporučuje užetna vitla sa elektromehaničkim uređajem za preopterećenje, koji je fabrički podešen na 110% nominalnog preopterećenja.
Na zahtev kupca ili u posebnim slučajevima, ugrađuje se procesor pod nazivom NOVA MASTER:

– procesne dizalice koji rade 24 sata moraju imati evidenciju o opterećenju, broju aktiviranja ili se preostali vek trajanja računa u hodu u skladu sa FEM standardom.

– ako je pogon dizalice opremljen i frekventnom regulacijom podizanja, NOVA MASTER je komunikacioni modul između motora i regulatora.
– kada rade u TANDEM-u sa dva vitla, procesor Nova Master izračunava individualnu i ukupnu težinu na kukama
– neophodno za zaštitu od labavog užeta
– želimo da se težina tereta prikazuje na displeju
– želimo da radimo sa dizalicom u oblasti gde je dozvoljeno manje opterećenje (oblast ograničenja opterećenja)
– želimo da imamo kontrolu i evidenciju vanrednih događaja kao što su:

  • broj događaja koji su doveli do preopterećenja lifta
  • broj događaja u kojima je korisnik pritisnuo taster STOP
  • brzo i nekontrolisano povećanje opterećenja (udar opterećenja) – primer: prevrtanje tereta