Laka mosna dizalica

Laka mosna dizalica

Laka mosna dizalica se sastoji od standardnih komponenti, od kojih možemo sastaviti bilo koju dizalicu ili sistem od više lakih dizalica na jednoj pruzi , koja pokriva više radnih mesta.

Maksimalna nosivost je ograničena na 2.000 kg i na raspon od 10 m.
Svi pokreti dizalice i vitla su ručni, podizanje/spuštanje tereta je električno.

Опис

Laka mosna dizalica se sastoji od standardnih komponenti, od kojih možemo sastaviti bilo koju dizalicu ili sistem od više lakih dizalica na jednoj pruzi , koja pokriva više radnih mesta.
Maksimalna nosivost je ograničena na 2.000 kg i na raspon od 10 m.
Svi pokreti dizalice i vitla su ručni, podizanje/spuštanje tereta je električno.

Lake dizalice su pogodnije u poređenju sa klasičnim dizajnom od čeličnih profila zbog:

– veće mogućnosti kombinacija i prilagodljivost samom objektu odnosno stanju u proizvodnji
– laka ugradnja u postojeće objekte
– niski troškovi montaže, jer se montaža vrši za jedan dan
– jednostavno proširenje – proširenje ili konverzija ili preseljenje na novu lokaciju
– do nosivosti od 2.000 kg možemo upravljati guranjem tereta, samo pogon vitla je električni, što značajno smanjuje troškove ulaganja

Više fotografija