Hangy mostna dizalica

Hangy mostna dizalica

Hangy mosne dizalice pripadaju porodici visećih mosnih dizalica (VMDH) i sastoje se isključivo od standardnih komponenti SWF Krantechnik
Glavne karakteristike i ograničenja:
– nosivost do 2.000 kg
– raspon do 12 m
– glavni nosač je sa IPE / HEA profila.
– Brzina dizanje /spuštanje: 4/1 m/min
– Brzina hoda vitla: 20/5 m/min (regulator frekvencije)
– Brzina hoda dizalice: 20/5 m/min (regulator frekvencije)
– Klasa opterećenja opreme prema FEM = 2m
– Zaštita IP55
– Tastatura za upravljanje dizalicom je direktno okačena na vitlo ili preko daljinskog upravljača
– granični prekidač za upravljanje dizalicom i vitlom
– napajanje vitla preko kablovske vuče

Опис

Hangy mosne dizalice pripadaju porodici visećih mosnih dizalica (VMDH) i sastoje se isključivo od standardnih komponenti SWF Krantechnik
Glavne karakteristike i ograničenja:
– nosivost do 2.000 kg
– raspon do 12 m
– glavni nosač je sa IPE / HEA profila.
– Brzina dizanje /spuštanje: 4/1 m/min
– Brzina hoda vitla: 20/5 m/min (regulator frekvencije)
– Brzina hoda dizalice: 20/5 m/min (regulator frekvencije)
– Klasa opterećenja opreme prema FEM = 2m
– Zaštita IP55
– Tastatura za upravljanje dizalicom je direktno okačena na vitlo ili preko daljinskog upravljača
– granični prekidač za upravljanje dizalicom i vitlom
– napajanje vitla preko kablovske vuče